BLONDS-BLONDINER

LENE – BLONDS – SETNUMMER/SETNUMBER 2511 PF / 37 DIA/SLIDES – PRIS/PRICE 1450 SKR
MELINDA GAL – BLONDS – SETNUMMER/SETNUMBER 190 UJ / 60 DIA/SLIDES –
PRIS/PRICE 1650 SKR
MELINDA GAL – BLONDS – SETNUMMER/SETNUMBER 2443 PF / 52 DIA/SLIDES –
PRIS/PRICE 1600 SKR
KATARINA HOVARKOVA – BLONDS / SETNUMMER SETNUMBER 236 UJ / 120 DIASLIDES PRIS/PRICE 1750 SKR
SUZANNE BRIND – BLONDS / SETNUMMER/SETNUMBER 2150-3 / 84 DIA/SLIDES PRIS/PRICE 1750 SKR
SUZANNE BRIND – BLONDS – SETNUMMER/SETNUMBER 2146-2 / 64 DIA/SLIDES
PRIS/PRICE 1600 SKR
JANE WATTEROVA – BLONDS – SETNUMMER/SETNUMBER 2426 PF / 46 DIASLIDES PRIS/PRICE 1250 SKR
MARIE-LOUISE – NORBURY BLONDS – SETNUMMER/SETNUMBER 2309-5 / 114 DIASLIDES PRIS/PRICE 1500 SKR
PATSY – BLONDS – SETNUMMER/SETNUMBER 2350-1 – 95 DIA/SLIDES – PRIS/PRICE 1700 SKR